درباره ما

کسری پخش

مدیران شرکت کسری پخش قریب به 20سال است که در صنعت لوازم خانگی حضور داشته  و 10سال است که با نام تجاری کسری پخش فعالیت می نمایند شرکت کسری پخش  در تمامی این سالها در هر لحظه برای پیشرفت ، توسعه و کسب موفقیت های بیشتر تلاش نموده  . در این 10 سال همواره نگاه ویژه ای به کار آفرینی ، بهینه نمودن فرآیندهای توزیع و ایجاد زیر ساخت مبتنی بر دانش داشته و در همین راستا توانسته ایم برای 60 نیروی کار مستقیم و 200 نیروی کار غیر مستقیم ایجاد شغل نموده ، و با ایجاد تغییر در نگرش پخش لوازم خانگی از نگاه سنتی حاکم بر بازار  به نگاهی دانش محور و بر پایه مالفه های سازمانی ، ایجاد ارزش افزوده و مزیت های رقابتی نرم افزاری و سخت افزاری در زنجیره تامین به منظور تسهیل و بهینه نمودن کسب و کار ، موفقیت های مستمر کسب نموده  و رتبه نخست در بین نمایندگان شرکتهای به نام تامین کننده را از آن خود نماییم ،که این امر خود نشان از پایبندی و بهره مندی از یک استرارژی مستمر داشته است .                                            

برندها

برندهای ما